Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά σεμινάρια αφορούν εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα και επιθυμούν να είναι σε επαφή με τις σύγχρονες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις.

Εξοικειωθείτε με τις τελευταίες τάσεις της γλωσσολογίας και με νέες διδακτικές πρακτικές μέσα από βιωματικά γλωσσικά εργαστήρια, σεμινάρια κατασκευής διδακτικού υλικού και επιμορφώσεις στις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να συνδυάσετε τη θεωρία με την πράξη και να παραγάγετε το προσωπικό σας υλικό. Ανταλλάσσουμε εμπειρίες σχετικά με τη διδασκαλία και γινόμαστε καλύτεροι δάσκαλοι!!!

Σε περίπτωση δια ζώσης επιμόρφωσης στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να πάρετε μέρος στις πολιτισμικές μας δραστηριότητες και να γνωρίσετε την κουλτούρα του τόπου που σας φιλοξενεί.

Οι οn line επιμορφώσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.