Το κόστος των μαθημάτων αναγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

  Ώρες Κόστος
Θεσσαλονίκη
Εντατικά μαθήματα μίας εβδομάδας 20 200€
Εντατικά μαθήματα δύο εβδομάδων 40 370€
Εντατικά μαθήματα τεσσάρων εβδομάδων 60 550€
Ιδιαίτερα μαθήματα 1 12€
Μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα 1 10€
 
Εκτός Θεσσαλονίκης
Εντατικά μαθήματα μίας εβδομάδας 20 340€
Εντατικά μαθήματα δύο εβδομάδων 40 600€
Εντατικά μαθήματα τεσσάρων εβδομάδων 60 800€
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 20 300€
Οnline μαθήματα 1 15€

 

*Ειδικές τιμές σε φοιτητές και ανέργους